კვადრატული ფუნქცია — მათემატიკაში ისეთი ფუნქციაა, რომელიც სახის ფორმულით გამოისახება, სადაც დამოუკიდებელი ცვლადია, ხოლო , და რიცხვები, ამასთან .