კახაბერ კახაბერისძე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი კახაბერისძე, კახაბერ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: