კაცხი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

კაცხი შეიძლება აღნიშნავდეს: