კარიო... (ბერძნ. karyon — კაკალი, ბირთვი) — რთული სიტყვის შემადგენელი ნაწილი; მიუთითებს უჯრედის ბირთვთან კავშირზე. მაგ., კარიოლოგია.

ლიტერატურა

რედაქტირება