კარავი

მრავალმნიშვნელოვანი

კარავი შეიძლება აღნიშნავდეს: