კადასტრი — ოფიციალური ორგანოს ან დაწესებულების მიერ შედგენილი სია, მონაცემთა კრებული. მაგ. მიწის კადასტრი, წყლის კადასტრი და ა.შ. საქართველოში გამოიყენება მიწის კადასტრი, რომელსაც ადგენს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.

ლიტერატურა რედაქტირება