იონური ბმაქიმიური ბმა, რომელიც წარმოქმნილია ელექტროსტატიკური მიზიდვის ძალებით იონებს შორის. ნაერთს , რომელიც ასეთი ბმით მიიღება იონური ნაერთი ეწოდება. იონური ბმა კოვალენტური ბმის ზღვრული შემთხვევაა. იგი წარმოიქმნება იმ ატომებს შორის, რომელთა ელექტროუარყოფითობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება, ამიტომ იონური ბმა მყარდება მეტალსა და არამეტალს შორის.

ქლორისა დანატრიუმის ატომები ერთმანეთთან მიახლოებისას წარმოქმნიან საზიარო ელექტრონულ წყვილს, მაგრამ ეს ელექტრონული წყვილი იმდენად გადაიწევს ქლორისკენ რომ პრაქტიკულად ნატრიუმმა ელექტრონი გასცა და გადაიქცა დადებით იონად, ქლორი კი–უარყოფითად; მიღებული იონები მიიზიდავენ ერთმანეთს ელექტროსტატიკური მიზიდვის ძალით

ლიტერატურარედაქტირება

  • მანანა ვარდიაშვილი, ქიმიის საკითხები, თბილისი, 2010.