ინფორმაციული რიბონუკლეინის მჟავა

ინფორმაციული რიბონუკლეინის მჟავა (ი-რნმ, სინონიმი — მატრიცული რიბონუკლეინის მჟავა, მ-რნმ) — რნმ, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ცილების პირველადი სტრუქტურის (ამინომჟავური თანმიმდევრობის) შესახებ[1]. ი-რნმ სინთეზირდება ტრანსკრიფციის დროს დნმ-ზე დაყრდნობით, რის შემდეგაც, თავის მხრივ, გამოიყენება ტრანსლაციის პროცესში ცილების სინთეზისთვის, როგორც მატრიცა. ამგვარად მ-რნმ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გენების „გამოვლენაში“ (ექსპრესიაში).

ეუკარიოტების მ-რნმ-ის სიცოცხლის ციკლის მთავარი ეტაპები

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება
  1. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, Molecular Biology of the Cell, 5, Garland Science, 2008, ISBN 0815341059.