ინტერნალიზაცია

ინტერნალიზაცია [1]არის პროცესი, რომლის დროსაც სოციალური ღირებულებები, ნორმები და იდეები ინდივიდების მიერ ჩაითვლება როგორც მათი საკუთარი და აღიქმება როგორც ბუნებრივი და ნორმალური. ი-ის პროცესი საფუძვლად უდევს სოციალიზაციას. მის მექანიზმებსა და თავისებურებებზე ყურადღებას ამახვილებს ისეთი მიდგომები, როგორიცაა ბიჰევიორიზმი და ფსიქოანალიზი. ი. იგივეა, რაც ინტერიორიზაცია.

ბიოლოგიარედაქტირება

ისეთ მეცნიერებებში, როგორიცაა ბიოლოგია, ინტერნალიზაცია არის იგივე რაც ენდოციტოზი, პროცერი, რომლის დროსაც მოლეკულებს, როგორებიცაა ცილები, უჯრედის კედელი შთანთქავს და უჯრედში გადააქვს.

  • Meissner, WW (1981), ინტერნალიზაცია ფსიქოანალიზში, საერთაშორისო უნივერსიტეტების პრესა, ნიუ-იორკი.
  • Wallis, KC and JL Poulton (2001), ინტერნალიზაცია: შიდა რეალობის წარმოშობა და კონსტრუქცია, ღია უნივერსიტეტის გამოცემა, ბუკინგემი და ფილადელფია.
  • Oxford Open Learning GCSE Psychology - მოდული მესამე: მეცხრე გაკვეთილი.
  • სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი-ცნობარი.
  1. (2004) სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი - ცნობარი. გამომცემლობა "ლოგოს პრესი", გვ. 115. ISBN 99928-926-9-2.