იზნიქი (მრავალმნიშვნელოვანი)

იზნიქი შეიძლება აღნიშნავდეს: