იენიჯა (აღდაში)

სოფელი აზერბაიჯანში, აღდაშის რაიონი.