იელი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

იელი შეიძლება აღნიშნავდეს: