თორტიზა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

თორტიზა შეიძლება აღნიშნავდეს: