თმოგველი

მრავალმნიშვნელოვანი

თმოგველი შეიძლება აღნიშნავდეს: