თიურქლარი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

თიურქლარი შეიძლება აღნიშნავდეს: