თვალი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით თვალი შეიძლება აღნიშნული იყოს: