ჰომოიოთერმული ცხოველები

(გადამისამართდა გვერდიდან თბილსისხლიანი ცხოველები)

ჰომოიოთერმული ცხოველები (ბერძნ. homoios - მსგავსი, ერთნაირი და therme - სითბო), ცხოველები, რომლებთაც აქვთ მუდმივი, მდგრადი, გარემოს ტემპერატურისაგან თითქმის დამოუკიდებელი ტემპერატურა. ჰომოიოთერმული ცხოველებს განეკუთვნებიან ფრინველები და ძუძუმწოვრები. ჰომოიოთერმული ცხოველებს აქვთ თერმორეგულაციის უნარი.

ლიტერატურა რედაქტირება