აშშ-ის სახელმწიფო გერბი
ეს სურათი საზოგადოებრივ დომენშია აშშ-ში. ხშირ შემთხვევაში, ეს ნიშნავს, რომ პირველად გამოქვეყნდა 1929 წლის 1 იანვრამდე (იხ. თარგის ინფო დამატებით). ეს სურათი შეიძლება არ იყოს საყოველთაო საკუთრება აშშ-ის გარეთ. იხილეთ საყოველთაო საკუთრება და ვიკიპედია:საავტორო უფლებები დამატებითი ინფორმაციისთვის.
საყოველთაო საკუთრება
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

შემთხვევები, როდესაც მოცემული თარგის გამოყენებაა შესაძლებელი ქვემოთაა ჩამოთვლილი, თუმცა თქვენ შეიძლება მითითოთ უფრო სპეციფიური სალიცენზიო თარგი:

  1. ნამუშევრები გამოქვეყნებული აშშ-ში 1929 წლამდე.
  2. ნამუშევრები პირველად გამოქვეყნებული 2003 წელს ან გვიან, რომლებიც ეკუთვნოდათ ავტორებს გარდაცვლილთ 1937 წლამდე.
  3. ნამუშევრები გამოქვეყნებული აშშ-ში 1923-1977 წწ საავტორო უფლების ნიშნის გარეშე.
  4. ნამუშევრები გამოქვეყნებული აშშ-ში 1978 წელსა და 1989 წლის 1 მარტს შორის, საავტორო უფლების ნიშნის გარეშე, და არც მოგვიანებით ყოფილა ამგვარი უფლება რეგისტრირებული.
  5. ნამუშევრები გამოქვეყნებული აშშ-ში 1923-1963 წწ საავტორო უფლების ნიშნით, თუმცა შემდგომი საავტორო უფლების განახლების გარეშე.
  6. ნამუშევრები გამოქვეყნებული აშშ-ში 1923 წლამდე, გარდა possibly in the 9th Circuit, then before July 1, 1909.
  7. ნამუშევრები გამოქვეყნებული აშშ-ში 1923-1977 წწ, რომლებიც საყოველთაო საკუთრებაში გადავიდა მათი შექმნის ქვეყნებში 1996 წლის 1 იანვრისთვის

სრული სიისთვის იხილეთ [1]