დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

{{OldStyleDate|25|ივლისი|1826|13}}13 (25) ივლისი1826

{{OldStyleDate|6|აგვისტო|1826|25|ივლისი}}25 ივლისი (6 აგვისტო), 1826

{{OldStyleDate|6|იანვარი|1827|25|დეკემბერი|1826}}25 დეკემბერი, 1826 (6 იანვარი, 1827)

{{OldStyleDate|25|ივლისი|1826|13}}13 (25) ივლისი

{{OldStyleDate|6|იანვარი||25|დეკემბერი|}}25 დეკემბერი (6 იანვარი)