დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია
კოდი
{{Nplg ექიმი|კოდი}}
ნიმუში
{{Nplg ექიმი|00001357|ბიძინა კულუმბეგოვი}}

გვაძლევს:

ან უბრალოდ

{{Nplg ექიმი|00001357}}

ამ შემთხვევაში სახელის და გვარის სახით ავტომატურად აისახება გვერდის სათაური.