დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

ქართული ვიკიპედიის მრავალი სტატიის მთავარი წყარო არის ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. რედაქტორებისთვის მასზე ბმულის გაკეთების გასამარტივებლად შეიქმნა სპეციალური თარგი, რომლის გამოყენება რეკომენდირებულია ქსე-ს, როგორც წყაროს, გამოყენებისას. მიუხედავად თავისი ასაკისა, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია რჩება პირველ ქართულ უნივერსალურ სამეცნიერო ცნობრად. იგი მოიცავს 70 ათასამდე ტერმინ-სტატიას. ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორი იყო ირაკლი აბაშიძე, ხოლო რედაქტორი — როინ მეტრეველი. ქსე გამოიცა 12 ტომად.

ნიმუში

ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის გარეკანი

გამოყენებისას საჭიროა მხოლოდ ტომისა და გვერდის მითითებაა, წელი და გამომცემლობა ავტომატურად ემატება.

მაგალითად:


{{ქსე|8|223}}

მივიღებთ:


ან მაგალითად:


{{ქსე|11|214|ტომარაძე ქ.}}

მივიღებთ:


საგულისხმოა, რომ ზემოთ მითითებულ შემთხვევებში ავტომატურად ეთითება სიისთვის დამახასიათებელი *(ვარსკვლავი) რაც სქოლიოში ცუდ შედეგს იძლევა. იმისთვის რომ სქოლიოში აღარ დაემატოს * ვუთითებთ მეოთხე არგუმენტსაც მნიშვნელობით არა.

მაგალითად:


{{ქსე|10|214||არა}}


მივიღებთ: ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 10, თბ., 1986. — გვ. 214.

მაგალითად:


{{ქსე|საქ სსრ|214||არა}}


მივიღებთ: ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. საქართველოს სსრ, თბ., 1981. — გვ. 214.

ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის სტატიების წყაროდ მითითების თარგი (ტომი, გვერდი…).

თარგის პარამეტრები[თარგის მონაცემების რედაქტირება]

ეს თარგი პარამეტრების სტრიქონულ ფორმატირებას იყენებს.

პარამეტრიაღწერატიპისტატუსი
11

ტომის ნომერი, რომელშიცაა მოცემული ეს სტატია

უცნობიასავალდებულო
22

გვერდი ან გვერდები, რომლებზედაცაა წარმოდგენილი მოცემული სტატია; დიაპაზონის შემთხვევაში გამოყავით ტირეთი (–)

უცნობიასავალდებულო
33

სტატიის ავტორი ან ავტორები. ეთითება გვარი და სახელის ინიციალი. თუ ავსებთ ამ ველს, ავტორის სხვა ველები აღარ შეავსოთ.

მაგალითი
ჯანაშვილი ა.
უცნობიაარასავალდებულო
44

თარგის სქოლიოში გამოყენების დროს, სიის მარკერის (რომელიც ავტომატურად ეთითება) არასაჭიროებისას, ამ ველში უნდა მიუთითოთ „არა“

შემოთავაზებული მნიშვნელობები
არა
უცნობიაარასავალდებულო
გვარიგვარი გვარი1

ავტორის გვარი

უცნობიაარასავალდებულო
სახელისახელი სახელი1

ავტორის სახელი

უცნობიაარასავალდებულო
გვარი2გვარი2

მეორე ავტორის გვარი

უცნობიაარასავალდებულო
სახელი2სახელი2

მეორე ავტორის სახელი

უცნობიაარასავალდებულო
გვარი3გვარი3

მესამე ავტორის გვარი

უცნობიაარასავალდებულო
სახელი3სახელი3

მესამე ავტორის სახელი

უცნობიაარასავალდებულო
სტატიასტატია

ამ კონკრეტული სტატიის სახელწოდება ენციკლოპედიაში

უცნობიაარასავალდებულო
სქოლიოსქოლიო ref

არ არის აღწერა

უცნობიაარასავალდებულო