დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია

ქართული ვიკიპედიის მრავალი სტატიის მთავარი წყარო არის საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა (სძა). რედაქტორებისთვის მასზე ბმულის გაკეთების გასამარტივებლად შეიქმნა სპეციალური თარგი, რომლის გამოყენება რეკომენდირებულია სძა-ს, როგორც წყაროს, გამოყენებისას. ჯერჯერობით გამოცემულია სძა-ს მხოლოდ 2 (მეორე და მეხუთე) ტომი.

ნიმუში

გამოყენებისას საჭიროა მხოლოდ ტომისა და გვერდის მითითება, წელი და გამომცემლობა ავტომატურად ემატება.

მაგალითად:


{{სძა|2|60}}

მივიღებთ:


ან მაგალითად:


{{სძა|2|60|დვალი თ.}}

მივიღებთ:


საგულისხმოა, რომ ზემოთ მითითებულ შემთხვევებში ავტომატურად ეთითება სიისთვის დამახასიათებელი *(ვარსკვლავი) რაც სქოლიოში ცუდ შედეგს იძლევა. იმისთვის რომ სქოლიოში აღარ დაემატოს * ვუთითებთ მეოთხე არგუმენტსაც მნიშვნელობით არა.

მაგალითად:


{{სძა|2|60||არა}}


მივიღებთ: საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, ტ. 2, თბ., 2008. — გვ. 60.