თარგი:საქონელი (ეკონომიკა)

მეტოქეობისუნარიანი არამეტოქეობისუნარიანი
გამორიცხვადი კერძო საქონელი
საკვები, ტანსაცმელი, სათამაშოები, ავეჯი, მანქანები
ბუნებრივი მონოპოლიები
საკაბელო ტელევიზია
არაგამორიცხვადი საერთო რესურსები
წყალი, თევზი, გარემო
საზოგადოებრივი საქონელი
სახელმწიფო თავდაცვა, ცოდნა, ჰაერი