თარგი:ინფოდაფა ვარსკვლავი

დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია
ორმაგი ვარსკვლავი
(სახელი)
(სურათი)
(წარწერა)
დაკვირვების მონაცემები
აღმოჩენის თარიღი: (აღმოჩენის თარიღი)
ეპოქა: (ეპოქა)
თანავარსკვლავედი: (თანავარსკვლავედი)
(პირველი სახელი)
პირდაპირი ასვლა: სთსთ წთწთ წმწმ
დახრილობა: გრადგრად მინმინ სეკსეკ
წითელი წანაცვლება: (წითელი წანაცვლება1)
მანძილი: (მანძილი1)
მასა: (მასა1)
რადიუსი: (რადიუსი1)
სპექტრული ტიპი: (სპექტრული ტიპი1)
სიკაშკაშე: (სიკაშკაშე1)
ზედაპირის გრავიტაცია: (ზედაპირის გრავიტაცია1)
ტემპერატურა: (ტემპერატურა1)
ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე1)
აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე1)
(მეორე სახელი)
პირდაპირი ასვლა: სთსთ წთწთ წმწმ
დახრილობა: გრადგრად მინმინ სეკსეკ
წითელი წანაცვლება: (წითელი წანაცვლება2)
მანძილი: (მანძილი2)
მასა: (მასა2)
რადიუსი: (რადიუსი2)
სპექტრული ტიპი: (სპექტრული ტიპი2)
სიკაშკაშე: (სიკაშკაშე2)
ზედაპირის გრავიტაცია: (ზედაპირის გრავიტაცია2)
ტემპერატურა: (ტემპერატურა2)
ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე2)
აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე2)
{{ინფოდაფა ვარსკვლავი
 | ფონის ფერი = yellow
 | სახელი = (სახელი)
 | სურათი = (სურათი)
 | წარწერა = (წარწერა)
 | დაკვირვების მონაცემები = yes
 | აღმოჩენის თარიღი = (აღმოჩენის თარიღი)
 | ეპოქა = (ეპოქა)
 | თანავარსკვლავედი = (თანავარსკვლავედი)
 | სახელი1 = (პირველი სახელი)
 | ra1 = {{RA|სთ|წთ|წმ}}
 | dec1 = {{DEC|გრად|მინ|სეკ}}
 | წითელი წანაცვლება1 = (წითელი წანაცვლება1)
 | მანძილი1 = (მანძილი1)
 | მასა1 = (მასა1)
 | რადიუსი1 = (რადიუსი1)
 | ტიპი1 = (სპექტრული ტიპი1)
 | სიკაშკაშე1 = (სიკაშკაშე1)
 | ზედაპირის გრავიტაცია1 = (ზედაპირის გრავიტაცია1) 
 | ტემპერატურა1 = (ტემპერატურა1) 
 | ვარსკვლავიერი სიდიდე1 = (ვარსკვლავიერი სიდიდე1)
 | აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე1 = (აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე1)
 | სახელი2 = (მეორე სახელი)
 | ra2 = {{RA|სთ|წთ|წმ}}
 | dec2 = {{DEC|გრად|მინ|სეკ}}
 | წითელი წანაცვლება2 = (წითელი წანაცვლება2)
 | მანძილი2 = (მანძილი2)
 | მასა2 = (მასა2)
 | რადიუსი2 = (რადიუსი2)
 | ტიპი2 = (სპექტრული ტიპი2)
 | სიკაშკაშე2 = (სიკაშკაშე2)
 | ზედაპირის გრავიტაცია2 = (ზედაპირის გრავიტაცია2) 
 | ტემპერატურა2 = (ტემპერატურა2)
 | ვარსკვლავიერი სიდიდე2 = (ვარსკვლავიერი სიდიდე2)
 | აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე2 = (აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე2)
}}
ერთეული ვარსკვლავი
(სახელი)
(სურათი)
(წარწერა)
დაკვირვების მონაცემები
აღმოჩენის თარიღი: (აღმოჩენის თარიღი)
ეპოქა: (ეპოქა)
თანავარსკვლავედი: (თანავარსკვლავედი)
პირდაპირი ასვლა: სთსთ წთწთ წმწმ
დახრილობა: გრადგრად მინმინ სეკსეკ
წითელი წანაცვლება: (წითელი წანაცვლება)
მანძილი: (მანძილი)
მასა: (მასა)
რადიუსი: (რადიუსი)
სპექტრული ტიპი: (სპექტრული ტიპი)
სიკაშკაშე: (სიკაშკაშე)
ზედაპირის გრავიტაცია: (ზედაპირის გრავიტაცია)
ტემპერატურა: (ტემპერატურა)
ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე)
აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე)
{{ინფოდაფა ვარსკვლავი
 | ფონის ფერი = yellow
 | სახელი = (სახელი)
 | სურათი = (სურათი)
 | წარწერა = (წარწერა)
 | დაკვირვების მონაცემები = yes
 | აღმოჩენის თარიღი = (აღმოჩენის თარიღი)
 | ეპოქა = (ეპოქა)
 | თანავარსკვლავედი = (თანავარსკვლავედი)
 | ra = {{RA|სთ|წთ|წმ}}
 | dec = {{DEC|გრად|მინ|სეკ}}
 | წითელი წანაცვლება = (წითელი წანაცვლება)
 | მანძილი = (მანძილი)
 | მასა = (მასა)
 | რადიუსი = (რადიუსი)
 | ტიპი = (სპექტრული ტიპი)
 | სიკაშკაშე = (სიკაშკაშე)
 | ზედაპირის გრავიტაცია = (ზედაპირის გრავიტაცია) 
 | ტემპერატურა = (ტემპერატურა) 
 | ვარსკვლავიერი სიდიდე = (ვარსკვლავიერი სიდიდე)
 | აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე = (აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე)
}}
მრავალი ვარსკვლავი
(სახელი)
(სურათი)
(წარწერა)
დაკვირვების მონაცემები
აღმოჩენის თარიღი: (აღმოჩენის თარიღი)
ეპოქა: (ეპოქა)
თანავარსკვლავედი: (თანავარსკვლავედი)
პირდაპირი ასვლა: სთსთ წთწთ წმწმ
დახრილობა: გრადგრად მინმინ სეკსეკ
წითელი წანაცვლება: (წითელი წანაცვლება)
მანძილი: (მანძილი)
მასა: (მასა)
რადიუსი: (რადიუსი)
სპექტრული ტიპი: (სპექტრული ტიპი)
სიკაშკაშე: (სიკაშკაშე)
ზედაპირის გრავიტაცია: (ზედაპირის გრავიტაცია)
ტემპერატურა: (ტემპერატურა)
ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე)
აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე)
(პირველი სახელი)
პირდაპირი ასვლა: სთსთ წთწთ წმწმ
დახრილობა: გრადგრად მინმინ სეკსეკ
წითელი წანაცვლება: (წითელი წანაცვლება1)
მანძილი: (მანძილი1)
მასა: (მასა1)
რადიუსი: (რადიუსი1)
სპექტრული ტიპი: (სპექტრული ტიპი1)
სიკაშკაშე: (სიკაშკაშე1)
ზედაპირის გრავიტაცია: (ზედაპირის გრავიტაცია1)
ტემპერატურა: (ტემპერატურა1)
ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე1)
აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე1)
(მეორე სახელი)
პირდაპირი ასვლა: სთსთ წთწთ წმწმ
დახრილობა: გრადგრად მინმინ სეკსეკ
წითელი წანაცვლება: (წითელი წანაცვლება2)
მანძილი: (მანძილი2)
მასა: (მასა2)
რადიუსი: (რადიუსი2)
სპექტრული ტიპი: (სპექტრული ტიპი2)
სიკაშკაშე: (სიკაშკაშე2)
ზედაპირის გრავიტაცია: (ზედაპირის გრავიტაცია2)
ტემპერატურა: (ტემპერატურა2)
ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე2)
აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე: (ვარსკვლავიერი სიდიდე2)
{{ინფოდაფა ვარსკვლავი
 | ფონის ფერი = yellow
 | სახელი = (სახელი)
 | სურათი = (სურათი)
 | წარწერა = (წარწერა)
 | დაკვირვების მონაცემები = yes
 | აღმოჩენის თარიღი = (აღმოჩენის თარიღი)
 | ეპოქა = (ეპოქა)
 | თანავარსკვლავედი = (თანავარსკვლავედი)
 | ra = {{RA|სთ|წთ|წმ}}
 | dec = {{DEC|გრად|მინ|სეკ}}
 | წითელი წანაცვლება = (წითელი წანაცვლება)
 | მანძილი = (მანძილი)
 | მასა = (მასა)
 | რადიუსი = (რადიუსი)
 | ტიპი = (სპექტრული ტიპი)
 | სიკაშკაშე = (სიკაშკაშე)
 | ზედაპირის გრავიტაცია = (ზედაპირის გრავიტაცია) 
 | ტემპერატურა = (ტემპერატურა) 
 | ვარსკვლავიერი სიდიდე = (ვარსკვლავიერი სიდიდე)
 | აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე = (აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე)
 | სახელი1 = (პირველი სახელი)
 | ra1 = {{RA|სთ|წთ|წმ}}
 | dec1 = {{DEC|გრად|მინ|სეკ}}
 | წითელი წანაცვლება1 = (წითელი წანაცვლება1)
 | მანძილი1 = (მანძილი1)
 | მასა1 = (მასა1)
 | რადიუსი1 = (რადიუსი1)
 | ტიპი1 = (სპექტრული ტიპი1)
 | სიკაშკაშე1 = (სიკაშკაშე1)
 | ზედაპირის გრავიტაცია1 = (ზედაპირის გრავიტაცია1) 
 | ტემპერატურა1 = (ტემპერატურა1) 
 | ვარსკვლავიერი სიდიდე1 = (ვარსკვლავიერი სიდიდე1)
 | აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე1 = (აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე1)
 | სახელი2 = (მეორე სახელი)
 | ra2 = {{RA|სთ|წთ|წმ}}
 | dec2 = {{DEC|გრად|მინ|სეკ}}
 | წითელი წანაცვლება2 = (წითელი წანაცვლება2)
 | მანძილი2 = (მანძილი2)
 | მასა2 = (მასა2)
 | რადიუსი2 = (რადიუსი2)
 | ტიპი2 = (სპექტრული ტიპი2)
 | სიკაშკაშე2 = (სიკაშკაშე2)
 | ზედაპირის გრავიტაცია2 = (ზედაპირის გრავიტაცია2) 
 | ტემპერატურა2 = (ტემპერატურა2) 
 | ვარსკვლავიერი სიდიდე2 = (ვარსკვლავიერი სიდიდე2)
 | აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე2 = (აბსოლუტური ვარსკვლავიერი სიდიდე2)
}}