თაზაქენდი (აღჯაბადი)

სოფელი აზერბაიჯანში, აღჯაბადის რაიონი.