ზურგი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ზურგი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ზურგი — სხეულის უკანა ნაწილი კისრიდან წელამდე
  • ზურგი — საწყაო და წონის ერთეული
  • ზურგი — მეომარი ქვეყანა (ფართო გაგებით)