ზედუბანი

მრავალმნიშვნელოვანი

ზედუბანი შეიძლება აღნიშნავდეს: