ზედა დონის საერთო დომენი

ზედა დონის საერთო დომენი (gTLD)ინტერნეტის ზედა დონის დომენი, რომელიც (თეორიის დონეზე) ორგანიზაციის გარკვეული ტიპის მიერ გამოიყენება. როგორც წესი, ასეთი ტიპის დომენები სამი ან მეტი ლათინური ასოსგან შედგება და იმ ორგანიზაციის ტიპს გამოხატავენ, რომელსაც წარმოადგენენ (მაგ., .com გამოიყენება კომერციული ორგანიზაციებისთვის).