ვიტამინი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სიტყვას ვიტამინი რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: