ვიკიპედია:სტატიის ოსტატი/წყაროები

4. წყაროები
5. შიგთავსი
6. დასასრული
წყაროების მაგალითები
კარგი წყაროები:
 • წიგნები
 • ავტორიტეტული გაზეთები
 • ავტორიტეტული ჟურნალები
 • აკადემიური პუბლიკაციები

ცუდი წყაროები:

 • ბლოგები
 • სოციალური საიტები
 • „პირადი ცოდნა“
 • ნებისმიერი სხვა წყარო, რომლის შემოწმება სხვა მომხმარებლებისთვის შეუძლებელია

ინფორმაცია ვიკიპედიაში უნდა იყოს სანდო და გადამოწმებადი.

ფაქტები, თეორიები და არგუმენტები შეიძლება იყოს სტატიებში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი უკვე გამოქვეყნდა ავტორიტეტულ წყაროებში. წყაროები უნდა იყოს ობიექტისგან დამოუკიდებელი და ზუსტი. ბმულები ინფორმაციის წყაროებზე არის ვიკიპედიის უმთავრესი წესი. მასალა, რომელშიც არ არის ავტორიტეტული წყაროები, შეიძლება წაიშალოს.

შენიშვნა: ვიკიპედიის სტატიები არ წარმოადგენს ავტორიტეტულ წყაროებს (თუმცა თქვენ შეგიძლიათ შესაბამისი წყაროები დააკოპიროთ სხვა სტატიებიდან).

კარგი წყაროები:

 1. ავტორიტეტულია და გააჩნია რეპუტაცია
 2. ისინი დამოუკიდებელია
 3. შესაძლებელია მათი გადამოწმება

თუ თქვენს სტატიაში არ არის ავტორიტეტული წყაროები, იგი წაიშლება.


თქვენ სტატიაში არის წყაროები?