რჩეული სურათები   კრიტერიუმები   ნომინაციის პროცედურა   კანდიდატები


ახალი კანდიდატის წამოყენების პროცედურა

ნაბიჯი 1 - შეაფასერედაქტირება

The submissions will be evaluated using the criteria listed on Wikipedia:What is a featured picture? Please read the criteria before submitting a picture to help cut down on the number of candidates that have a low chance of making it. If you are unsure if your picture will fulfill the criteria, or would like advice on improving your nomination, please consider adding it to Wikipedia:Picture peer review for initial assessment. If you find this process too complicated, see below.

ნაბიჯი 2 - შექმენი განყოფილებარედაქტირება

Create a page to place the image on; this page needs to be a subpage of Wikipedia:Featured picture candidates. To create your own subpage, add a title for the image you want to nominate in the form below (for example Wikipedia:Featured picture candidates/Labrador Retriever) and click the "Create new nomination" button.

ნაბიჯი 3 - განაახლე სურათირედაქტირება

On the nominated image's page use the 'Edit page' button to add the fpc template like so: {{FPC|title}}. This inserts the featured pictures candidate template, to let the original contributor and other interested parties know that the image is up for voting.

რთულია?რედაქტირება

If you are unable to follow the above procedure, add your image to Wikipedia:Picture peer review following the simpler instructions provided there. You can mention that you would like to submit it to Wikipedia:Featured picture candidates, but that you don't know how. If someone else deems it suitable, they will add it to FPC on your behalf. Alternatively you can request a regular FPC or PPR editor to submit an image on your behalf by contacting them on their talkpage.