იმერეთის მხარე მოიცავს 1 თვითმმართველ ქალაქს და 11 მუნიციპალიტეტს:
ქუთაისის ძეგლების სია
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ძეგლების სია
ვანის მუნიციპალიტეტის ძეგლების სია
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ძეგლების სია
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ძეგლების სია
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ძეგლების სია
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ძეგლების სია
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ძეგლების სია
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ძეგლების სია
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ძეგლების სია
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ძეგლების სია
ხონის მუნიციპალიტეტის ძეგლების სია