ვიკიპროექტები   კანდიდატები   წესები და პროცედურა   არქივი
მალხმობა:
ვპ:ვკწ
Nuvola apps kcmpartitions.png

ამ გვერდზე წრამოდგენილია „თვის პროექტის“ კანდიდატების შერჩევის წესები. კანდიდატად შეიძლება დაასახელოთ კონკრეტული თემები. (მაგ. ვიკიპროექტი ისრაელი). კანდიდატი (ხოლო შემდეგში შესაძლოა თვის პროექტი ) შეიძლება გახდეს მხოლოდ ქვეყნის თემა (მაგ. ისრაელი, სომხეთი) თუ ადრე წამოყენებულ თემათაგან თქვენთვის რომელიმე საინტერესოა, და/ან თქვენ მზად ხართ მიიღოთ მასში მონაწილეობა, ჩასვით თქვენი თანხმობის ნიშნად {{ჰო}} შესაბამის განყოფილებაში. თვის პროექტად აირჩევა ის, რომელსაც ყველაზე მეტი ხმა აქვს. არჩევის პროცედურა მიმდინარეობს თანხმობის პრინციპით, აქედან გამომდინარე არაა მიზანშეწონილი {{არა}}-ს გამოყენება, თუმცა თქვენი კრიტიკული მოსაზრების დასაფიქსირებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ {{ჰმმ}}. მომხმარებელს მხოლოდ ერთი სახელით შეუძლია ხმა მისცეს, რაც „Checkuser“-მა (ჯერჯერბით ქართულ ვიკიპედიაში არა გვყავს) უნდა შეამოწმოს. თვის ვიკიპროექტი აირჩევა მოცემული თვის 25 რიცხვის 24 საათისთვის (GMT+4) არსებულ ხმათა უმრავლესობით (20 საათი ნულოვანი მერიდიანით (GMT+0) ). ნომინატორი თემის მომხრედ ითვლება და დამატებითი ხმის მიცემა არ სჭირდება.


ვიკიპედიაში არცერთი თემა არ არის იდეალურად დამუშავებული და ამ თემის არდამუშავება არ შეიძლება იყოს სახვა თემის უარყოფის მიზეზი. ასევე ამ გვერდზე არ უნდა გამოითქვას თქვენი პირადი, სუბიექტური აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით. თუ თქვენ გაგაჩნიათ ობიექტური მიზეზები და ვარაუდები, წარადგიმეთ ისინი, მაგრამ არ დაანაგვიანოთ ეს გვერდი თქვენი აგრესიის, დამცირების ან უარყოფის გამოხატვებით. კითხვები და ვარაუდები წამოაყენოთ/განიხილეთ განხილვის გვერდზე.

ორ (ან მეტ) კანდიდატს შორის თანაბარი რაოდენობის დადებითი ხმების შემთხვევაში თვის ვიკიპროექტად ითვლება მათ შორის ხმების რაოდენობის (ნეიტრალურის ჩათვლით) მხრივ მეორე ადგილას მყოფი კანდიდატი. თუ ამ შემთხვევაშიც თანაფარდობაა, მაშინ თვის ვიკიპროექტი გახდება უფრო ადრე წამოყენებული ქვეყანა.

თუ გსურთ ახალი თემის წამოყენება, უბრალოდ ჩაწერეთ იგი კანდიდატების გვერდზე. თემის სახელი უნდა იყოს ჩაწერილი გარკვევით. ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ „== ==“ სიმბოლო.

მოქმედება ხმის მიცემა რეგისტრირებულ მომხმარებელთათვის ხმის მიცემა ანონიმურ მომხმარებელთათვის
მხარდაჭერის ხმის მიცემა (Symbol support vote.svg (მომხრე)) მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3 მნიშვნელოვანი რედაქტირება. მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 10 მნიშვნელოვანი რედაქტირება.
კომენტარის დამატება (Symbol neutral vote.svg (ნეიტრალური))
აკრძალვა მოხსნილია
უარყოფითი ხმის მიცემა (Symbol oppose vote.svg (წინააღმდეგი))
აკრძალულია ყველა მომხმარებლისთვის
ნომინაცია
(სტატიის/თემის გამოყვანა კენჭისყრაზე)
აკრძალვა მოხსნილია
დაარქივება
(იმ სტატიების გადატანა არქივში, რომელმაც ვერ დააგროვა საკმარისი ხმები)
მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 15 მნიშვნელოვანი რედაქტირება. აკრძალულია