ვერე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ვერე შეიძლება აღნიშნავდეს: