ვარჯანაული

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ვარჯანაული შეიძლება აღნიშნავდეს: