ვალენტობა

ელემენტის ატომის თვისება შეიერთოს სხვა ელემენტის ატომების გარკვეული რაოდენობა.

ვალენტობაელემენტის ატომის უნარი, შეიერთოს სხვა ატომების განსაზღვრული რაოდენობა.[1] ვალენტობას განსაზღვრავს ელემენტის გაუწყვილებელი სპინების რიცხვი. ერთი და იმავე მთავარი კვანტური რიცხვის ფარგლებში შეიძლება ელექტროთა წყვილის შემცველი ორბიტალიდან ერთი ელექტრონი ვაკანტურ (თავისუფალ) ორბიტალზე გადავიდეს. აქედან გამომდინარე, ელემენტის ვალენტობის რიცხვიც შეიძლება გაიზარდოს.

სქოლიო რედაქტირება