ვაკუოლიუჯრედის ორგანოიდი, რომელიც მცენარეულ და ცხოველურ უჯრედებში განსხვავებულ ფუნქციებს ასრულებს. მცენარეულ უჯრედში ვაკუოლს სამარაგო ფუნქცია აქვს, იგი წარმოადგენს უჯრედის წვენით ამოვსებულ ღრუს, რომელიც უჯრედს აძლევს შეფერილობას; ხოლო ცხოველურ უჯრედებში ვაკუოლი ორი სახისაა მფეთქავი და მომნელებელი. უმარტივესი ორგანიზმები დაშლის პროდუქტებს მფეთქავი ვაკუოლებით გამოყოფენ.

მცენარის უჯრედი სტრუქტურა
ცხოველური უჯრედი სტრუქტურა