ვაზის ტირილიჭრილობიდან წვენის დენა. ვეგეტაციის პერიოდის პირველი ბიოლოგიური ფაზა. მიმდინარეობს ვაზში წვენის მოძრაობის დაწყებიდან კვირტის გამოტანამდე.

საქართველოში ვაზის ტირილი იწყება მარტის პირველი დეკადიდან თვის ბოლომდე (20-22 დღე). ჯიშების მიხედვით ვაზი სხვსდასხვა რაოდენობით წვენს ღვრის. ძლიერად მოზარდ ვაზში იგი შესამჩნევად მიმდინარეობს. თითო ვაზმა შეიძლება დაღვაროს 2-3 ან 4-5 ლიტრამდე წვენი, ზოგჯერ 16 ლიტრამდეც.

ლიტერატურარედაქტირება