ეუსპორანგიუმიანი გვიმრები

ეუსპორანგიუმიანი გვიმრების რიგის გველისენისნაირი გვიმრა

ეუსპორანგიუმიანი გვიმრები (ლათ. Eufilices) — გვიმრების ამ ქვეკლასის წარმომადგენლებს სპორანგიუმები მრავალშრიანი კედლით ხასიათდებიან და ეპიდერმული და სუბეპიდერმული უჯრედებისაგან არიან წარმოშობილი.

ქვეკლასი წარმოდგენილია სახეობათა მცირე რაოდენობით. გვიმრისნაირების ამ ძველ ჯგუფის აყვავება წინა გეოლოგიურ პერიოდებში მოხდა.

რიგებირედაქტირება

ქვეკლასი იყოფა 2 რიგად:

  1. გველისენასნაირნი (ლათ. Ophioglossales)
  2. მარაციასნაირნი (ლათ. Marattiales)

ლიტერატურარედაქტირება

  • კომარნიცკი ნ. ა., კუდრიაშოვი ლ. ვ., ურანოვი ა. ა., მცენარეთა სისტემატიკა, თბ., 1973