ისპანისტიკა

(გადამისამართდა გვერდიდან ესპანისტიკა)

ისპანისტიკა, ჰისპანისტიკა, იბერისტიკა, ან იბერორომანისტიკა წარმოადგენს სამეცნიერო-კვლევითსა და საუნივერსიტეტო დისციპლინას, რომელიც ესპანური ენისა და ლიტერატურის შესწავლითაა დაკავებული.

ისპანისტიკა არის რომანისტიკული ენათმეცნიერების, ან ლიტერატურათმცოდნეობის ერთ-ერთი დარგი, ანუ ამ დარგს ესპანურ ფილოლოგიასაც უწოდებენ, თუმცა თავისი უფრო ფართო მნიშვნელობით შეიძლება მოიცავდეს ესპანელი ერის ისტორიულ, ქვეყანათმცოდნეობით, კულტუროლოგიურსა და სხვადასხვაგვარ მეცნიერულ შესწავლასა და კვლევას.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება