არ უნდა აგვერიოს შემდეგ მნიშვნელობა(ებ)ში: ერუშეთის მთიანეთი.

ერუშეთის ქედიქედი თურქეთის ტერიტორიაზე. გადაჭიმულია საჭედილისა და ქელ დაღის (თურქ. Kel Dağı) მთებს შორის და წარმოადგენს წყალგამყოფ საზღვარს მდინარე მტკვრის შენაკადების ფოცხოვისწყალსა და ჩაკ სოიუს მდინარეების აუზებს შორის. ერუშეთის მთიანეთის დასავლეთ ნაწილში შემოდის ერუშეთის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთი კალთები[1].

ერუშეთის ქედი საბჭოთა ტოპოგრაფიულ რუკაზე

თეიმურაზ ჩიქოვანი ზემო ქართლის აღწერისას განსაზღვრავს, რომ „სამხრეთიდან მესხეთის ქვაბულს ერუშეთის ქედი ემიჯნება, რომელიც ტერიტორიულად ამჟამად თურქეთის სახელმწიფოს ფარგლებშია“[2].

  1. მარუაშვილი ლ., ენციკლოპედია „საქართველო“, ტ. 3, თბ., 2014. — გვ. 91.
  2. ჩიქოვანი თ., ზემო ქართლი, თბ., 1987, გვ. 7