ენგური (მრავალმნიშვნელოვანი)

ენგური შეიძლება აღნიშნავდეს: