ელიზბარ ქსნის ერისთავი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ელიზბარ ქსნის ერისთავი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: