ეკლის გვირგვინის დადგმა

სურათის ეკლის გვირგვინის დადგმა (1598-1509) ორი ვერსია არსებობს. ერთი ჰიერონიმუს ბოსხის შესრულებით, მეორე კი მის მიმბაძველს ეკუთვნის, რომელიც დაახლოებით 1530 წლით თარიღდება.

ორივე სურათი შესრულებულია ზეთის საღებავებით ხის ზედაპირზე.

ჰიერონიმუს ბოსხის მიერ შესრულებული სურათი ლონდონის ეროვნული გალერეაშია გამოფენილი, ხოლო ასლი ესპანეთში ინახება