ევროპის ლიგა

მრავალმნიშვნელოვანი

ევროპის ლიგა შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან: