დღიური (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

დღიური შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • დღიური — ავტორისეული ყოველდღიური ან პერიოდული ჩანაწერები
  • დღიური — ფართობის საზომი ერთული