დრაჰკანიოქროს ფულის აღმნიშვნელი ზოგადი ტერმინი XI—XVI საუკუნეების ქართულ წყაროებში. იმის მიხედვით, თუ დრაპკანი რომელი მმართველისა იყო, იხმარებოდა ტერმინები „დრაჰკანი კონსტანტინატი“ (ბიზანტიის კეისრის — კონსტანტინე X-ის ოქროს მონეტა), „დრაჰკანი დუკატი“ (მიქაელ VII დუკას ოქროს მონეტა) და ა. შ.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • აბრამიშვილი თ., საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ბიზანტიური მონეტები, თბ., 1966;
  • კაპანაძე დ., ქართული ნუმიზმატიკა, თბ., 1969;
  • ჯავახიშვილი ივ., ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ახლა, წგნ. 3, ნაკვ. 3 - ქართული საფას-საზომთამცოდნეობა ანუ ნუმიზმატიკა-მეტროლოგია, ტფ., 1925