დომინოს თეორია — პოლიტიკური თეორია, რომლის თანახმად ყველაფერი ურთიერთდამოკიდებულია და ერთის დაცემა იწვევს მთელი სისტემის დამხობას. შეიქმნა რიგში განთავსებული დომინოს კოჭების დაცემის ზეგავლენით. ეს თეორია წარმატებით იქნა გამოყენებული აშშ-ის ადმინისტრაციის მიერ ცივი ომის განმავლობაში. ასევე, ამ თეორიის გათვალისწინებით მოქმედებდა პრეზიდენტ რეიგანის ადმინისტრაცია ლათინურ ამერიკაში.

დომინოს თეორიის ილუსტრაცია, რომელსაც აზიისთვის წინასწარმეტყველებდნენ

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება