დომენტი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი დომენტი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: