დიპლომი (ფრანგ. diplôme < ძვ. ბერძნ. δίπλωμα [diplōma] — „ორად მოკეცილი საბუთი“) — ოფიციალური საბუთი უმაღლესი ან საშუალო სპეციალური სასწავლებლის დამთავრების, სამეცნიერო ხარისხის ან რაიმე წოდების მინიჭების შესახებ; საბუთი, რომელიც მოწმობს, რომ დაწესებულებას, ორგანიზაციას ან ცალკეულ მოქალაქეს გარკვეული მოქმედებების (მაგ. ვაჭრობის) უფლება აქვს; ჯილდო სხვადახვა სახის კონკურსში, შეჯიბრში, გამოფენაზე და სხვა მოპოვებული წარმატებისათვის.

ლიტერატურა რედაქტირება